Практикуємо тематичні сервіровки столу

Важливим елементом реалізації освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» є проведення практичних занять з профільних дисциплін. Так, під час вивчення освітньої компоненти «Ресторанна справа» для поглиблення практичних навичок здобувачів викладачем Тетяною Іщик було проведене практичне заняття «Тематичне сервірування столу».

Сервірування важливе не тільки для того, щоб стіл мав красивий вигляд, а і для збереження порядку на ньому. Естетичний вигляд столу посилює апетит. За допомогою сервіровки створюються зручності для гостей під час прийому їжі, посилюється гарний настрій, висловлюється увага та доброзичливість.

Святкова сервіровка припускає елементи декору. Вона призначена для прикраси, для естетичного сприйняття. Їжа повинна бути не тільки смачно приготовлена, але й красиво подана. По тому, яке свято відзначається в даний момент, і сервірується стіл. Тому, сервіровка столу має певну тематику.

Проведення таких практичних занять дозволяє забезпечити належний рівень формування у здобувачів освіти за ОПП фахових компетентностей із профільних дисциплін.