Поважаємо європейські цінності – будуємо сучасну країну

Відповідно до плану виховної роботи у Волинському коледжі НУХТ в усіх навчальних групах був проведений перший урок «Поважаємо європейські цінності – будуємо сучасну країну».
Особливо цікаво провели цей урок для студентів третього курсу відділення «Економіки та підприємництва» викладачі Неля Кінах та Лариса Ляшко. Під час заходу студенти мали можливість поглибити знання про Європейський Союз, європейські цінності, зрозуміти, наскільки важливими є знання основних принципів толерантності, демократичних перетворень та поваги до верховенства права; виховання поваги до національних, культурних надбань та української ідентичності в родині європейських народів. Важливо, що кожен студент усвідомив свою громадянську позицію та причетність до європейських цінностей.
Під час обговорення даної тематики студенти мали можливість: виробити власне ставлення до питання об’єднання Європи та вступу України до ЄС; удосконалити навички висловлення власної думки, її аргументації; мислити креативно, в дусі європейських цінностей.
Сучасний світ є полем розмаїття культур, міжнаціональних інтересів, співдружністю народів у багатоетнічному суспільстві. Важливо, щоб у сучасному світі відбувався міжкультурний діалог, рівноправним учасником якого є Україна. Адже Україна, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу в цілому.