Освітній процес в об’єктиві війни: виклики та можливості закладу освіти

11 січня 2023 року було проведене розширене засідання навчально-методичної ради коледжу у формі круглого столу на тему: «Освітній процес в об’єктиві війни: виклики та можливості закладу освіти».

Для участі у засіданні були запрошені науковці, представники студентського самоврядування та роботодавці: Олена СОСНИЦЬКА, директор ПП «Тріада – Груп»; Оксана ДЕМЧУК, керівниця ІТ школи ОхІТ компанії InternetDevels; Світлана АЛЕКСАНДРОВА, технолог мережі піцерій «Фелічіта»; Оксана ДАНИЛЬЧУК, начальник відділу управління персоналом ТзОВ «Забіяка»; Катерина САМУСІК, керуюча ресторан-готелем «Колобок»; Денис ГУРСЬКИЙ співвласник мережі підприємств ресторанного господарства «Соло»; Тетяна СЕМЕСЮК ФОП Семесюк (внутрішній туризм).

Програма круглого столу:

  • виклики та можливості закладу освіти у забезпеченні системи якості освіти в умовах війни;
  • питання національно-мовного виховання молоді;
  • волонтерський рух у коледжі у контексті національно-патріотичного виховання;
  • формування національно-патріотичної ідентичності молоді;
  • потенціал та методи роботи студентського самоврядування у патріотичному вихованні здобувачів освіти.
  • запити ринку праці щодо якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в умовах воєнного стану.

Директор коледжу Ігор КОРЧУК наголосив, що незважаючи на повномаштабне вторгнення РФ в Україну, питання якісної підготовки у коледжі висококваліфікових фахівців набувають особливої актуальності, розповів про міжнародну співпрацю коледжу. Коледж є партнером Коледжу готельного бізнесу HOTEL SCHOOL (м. Рига) у рамках програми академічної мобільності міжнародного проєкту Erasmus+.

Методист Ніна Ребрина акцентувала увагу учасників на ключових цілях та завданнях забезпечення внутрішньої системи якості освіти у коледжі, управління освітньою діяльністю, стратегічного планування, моніторингу та самооцінювання освітньої діяльності, успішного національно-патріотичного виховання молоді, піднесення духу нації, незламності, гордості за те, що ми українці, які набувають особливого значення у період війни.

Неля КІНАХ, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти зазначила, що професійне зростання педагога сьогодні реалізується через інноваційну, креативну, ініціативну діяльності, що націлені на формування і розвиток освітнього потенціалу, пошук компромісу економічних інтересів всіх учасників освітнього процесу, забезпечення руху освітніх послуг, презентувала світові інноваційні освітні тренди 2023 року.

Заступник директора з навчальної роботи Алла ГОЛУБ зауважила на продовженні тісної співпраці коледжу з роботодавцями, студентським самоврядуванням щодо моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів, на необхідності забезпечення поглибленого вивчення іноземних мов викладачами та здобувачами освіти коледжу, відновленні стародавніх традицій Луцького колегіуму та вивчення риторики.

Голова Студентської ради коледжу Андрій ГРЕЧИШКІН розповів про роботу Студентської ради в умовах воєнного стану, волонтерство та участь здобувачів освіти у благодійних і доброчинних акціях.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Вікторія СТУПІНЬ, практичний психолог Галина КОЗАК розповіли про волонтерський рух та особливості формування національної ідентичності молоді у коледжі.

Цікавим та змістовним було обговорення, проведене за участю роботодавців. Олена СОСНИЦЬКА зауважила на необхідності формування у здобувачів освіти навичок креативного мислення та ведення соціально-відповідального бізнесу. Тетяна СЕМЕСЮК наголосила на тому, що на сьогодні люди психологічно травмовані наслідками війни та вивчення ключових аспектів психології гостинності надасть можливіть сміливо планувати майбутнє, відкриє нові можливості та перспективи розвитку туристичної індустрії Волині. Денис ГУРСЬКИЙ визначив, що сучасний випускник повинен бути підготовленим до гнучкості прийняття рішень у бізнесі, бути пристосованим до нових викликів сьогодення, швидкої адаптації до них та визначення правильних шляхів вирішення поставлених завдань. Оксана ДЕМЧУК приділила увагу співпраці з коледжем по перегляду освітньо-професійних програм, зазначила, що майбутні випускники мають гарні можливості працевлаштування у сфері ІТ технологій не тільки за кордоном, але й в Україні. Наголосила на необхідності мотивування здобувачів освіти до отримання фахових компетентностей, формування комунікативних навичок, критичного мислення, а не запам’ятовування матеріалу, неформальному підході до вирішення завдань, вмінню працювати в команді.

У результаті обговорення доповідей, обміну досвідом учасники круглого столу дійшли єдиної думки, що найважливішу роль у забезпеченні якісного освітнього процесу в умовах воєнного стану відіграє демократизація освітнього процесу, його трансформація, тісна співпраця закладу освіти із органами студентського самоврядування. На зустрічі також були визначені питання співпраці з роботодавцями та представниками студентського самоврядування щодо підготовки до перегляду освітньо-професійних програм у 2023 році.