Навчальний рік розпочато…

1 вересня колектив відділення туризму і готельно-ресторанної справи відокремленого структурного підрозділу “Волинський фаховий коледж НУХТ” розпочав навчальний рік у змішаному форматі. На першому засіданні циклової випускової  комісії туризму і готельно-ресторанної справи обговорили виклики, які постають перед педагогічними працівниками в умовах воєнного часу. Найпершим є організація освітнього процесу одночасно в онлайн й офлайн форматах з метою забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до навчальних матеріалів й підтримання якості викладання на належному рівні.

Щороку велика увага приділяється реалізації освітніх програмних компетентностей та програмних результатів  навчання, оновленню робочих програм з урахуванням регіонального компоненту. Викладачі відділення продовжують активно працювати над вдосконаленням навчально-методичних матеріалів та підготовкою якісного освітнього контенту.