Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Майбутні фінансисти вивчали прості та складні відсотки

28 березня к.е.н., викладач економічних дисциплін Катерина Мельник провела відкрите практичне заняття з фахового предмету «Фінансова статистика».

Тема заняття «Економічний зміст, значення і практичне використання складних відсотків». Вибір саме цієї теми зумовлений широким застосуванням відсотків усіма галузями економіки, а також формуванням проблемних питань при визначенні відсоткових ставок та укладанні кредитних договорів саме у кризових умовах господарювання.

Із обґрунтування теми практичного заняття випливає його мета, яка полягає у тому, щоб розкрити, проаналізувати тенденції розвитку використання складних відсотків у фінансовій статистиці. Для досягнення поставленої мети студенти підготували доповіді з презентаціями, вступали у дискусію при захисті своїх робіт, розв’язували практичні задачі.

Волинський фаховий коледж НУХТ