Кваліфікаційний іспит здобувачів освіти освітньо-професійної програми Харчові технології

Кваліфікаційний іспит зі спеціальності є заключним етапом навчання за освітньо-професійною програмою Харчові технології. Він показує весь багаж знань, вмінь та навичок, здобутих здобувачами освіти за весь період навчання в коледжі. Іспит включав завдання з наступних фахових освітніх компонент: харчові технології, технологія виробництва кулінарної продукції, організація виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства, технологічне обладнання галузі. Білет складався з теоретичних питань, задач та тестових завдань в системі Moodle. Слід відмітити, що екзамен відбувався у змішаному режимі, студенти, які перебували за кордоном мали можливість здати його дистанційно. Військовий стан та часті тривоги внесли свої корективи у проведення кваліфікаційного іспиту, деякі здобувачі освіти здавали його в укритті.

Іспит приймала екзаменаційна комісія, що складалася з Валерія Кухарчука, головного інженера компанії ТОВ «ДМИТРУК-ФУДЗ», заступника директора з навчальної роботи ВоФК НУХТ Алли Голуб, викладачів циклової випускової комісії виробництва та технологій к.х.н. Оксани Цісар і к.т.н. Ольги Ройко.

В ході здачі іспиту здобувачі освіти продемонстрували високий рівень підготовки, проявили здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових технологій, уміння вести дискусію на професійну тематику, визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач харчових технологій.

Голова екзаменаційної комісії Кухарчук Валерій Віталійович відзначив, що проявлений рівень знань та навичок дозволить майбутнім випускникам бути конкурентоздатними на ринку праці.

Тож вітаємо наших студентів з успішним завершенням навчання та бажаємо успіхів у подальшому навчанні та трудовій діяльності!!!

Ольга Ройко, Оксана Цісар