Конференція-круглий стіл «Європейський правовий шлях України»

26 листопада у Волинському коледжі відбувалась конференція-круглий стіл «Європейський правовий шлях України». Студенти презентували своє бачення з питань, які необхідно вирішити Україні для повноправного вступу в Європейський союз, обговорювали можливі зміни до законодавства України, роз’яснювали окремі статті з вже прийнятих нормативно-правових актів. Олена Куцевич (студентка групи 24) ознайомила учасників круглого столу із проблемами прав і свобод людини в Україні у контексті сучасних демократичних перетворень.  Софія Буковська (студентка групи 38) та Анастасія Данилюк (студентка групи 25) висвітлили проблеми та можливі заходи забезпечення інформаційної приватності в сучасному суспільстві. Особливо зацікавили студентів можливі шляхи захисту своєї приватної інформації он-лайн та в соціальних мережах.

Європейський шлях України полягає і в дотриманні міжнародних стандартів та підписанні міжнародних договорів, про що засвідчили виступи Олександри Богданової, Єлизавети Денисової, Оксани Франчук та Олена Куцевич, які зупинились на проблемах наближення туристичних формальностей до європейських стандартів, ролі міжнародних організацій в захисті прав туристів та подорожуючих, проблемах захисту прав туристів в українському законодавстві.

Круглий стіл був організований та проведений викладачами правознавства Вікторією Каварою та Олександром Новосадом в рамках проведення Всеукраїнського тижня правових знань. Подібні заходи дають можливість студентам наблизити свої теоретичні знання до можливості практичного вирішення складних правових питань та конфліктів.