Інформаційні технології в музейній справі

20 вересня відбулось публічне обговорення результатів співпраці Музею історії Луцького братства (відділу Волинського краєзнавчого музею) та кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ в сфері реконструкції втрачених історичних об’єктів, виконаних засобами комп’ютерних та мультимедійних технологій, на яке були запрошені представники від Волинського коледжу НУХТ. Зокрема, на зустрічі були присутні завідувач відділення інформатики та комп’ютерної техніки Величко Володимир Леонідович та викладач кафедри інформаційних технологій Бурчак Ігор Несторович. Науковці продемонстрували можливості тривимірної графіки, яка призначена для зображення об’ємних об’єктів.

Найближчий спільний проект стосується комп’ютерного моделювання комплексу об’єктів та споруд Луцького братства. Реалізація цього проекту передбачає виконання значного обсягу робіт і можлива за умови узгодженої плідної співпраці науковців різних напрямів: IT–спеціалістів, істориків, музеєзнавців, архітекторів та ін.

Завідувач відділення інформатики та комп’ютерної техніки Володимир Величко рік тому був автором ідеї щодо створення моделі будівель Луцького братства. Директор Музею історії Луцького братства Олена Бірюліна розповіла, що є достатньо документальних джерел, детальних описів цих будівель, монастирських візитацій, що дозволяють їх реконструювати. Для відображення вибрали цікаву локацію, основним об’єктом якої стала Хрестовоздвиженська церква, яка у 17-му столітті була однією з найбільших у Луцьку та мала три куполи. Отже, ідея розпочалася з церкви, а згодом Олена Бірюліна запропонувала відродити у віртуальній моделі не лише церкву, а й весь внутрішній двір братства з усіма спорудами. Завдяки існуючим описам запланували відродити у віртуальному середовищі комплекс споруд Луцького братства.

Ігор Бурчак продемонстрував можливості показу голограм за допомогою ноутбуку та скляної пірамідки. З його слів, існуючу модель церкви за допомогою спеціального програмного забезпечення можна розкласти на чотири зображення та демонструвати як голограму.

Реконструкція Братського комплексу – осердя української традиції у Луцьку – уможливить ширше використання в туристичній і музейній галузі культурної спадщини автохтонного (українського) населення міста. Без комп’ютерно-інтегрованих технологій сьогодні неможливо виконати суспільний запит на об’єктивну історію.

В статті використано матеріали сайтів Волинські новини та Волинського краєзнавчого музею.