Готуємось до професійної практики

The professional students’ training is an integral part of the educational process of the educational-professional program 241 “Hotel and Restaurant Business”, during which the results of theoretical training are consolidated and specified, and the students acquire practical work skills. Before starting the practice, we familiarize students with practice bases and the specifics of their work, among which is the leading institution of our city and region, the “Silver Storks” recreation complex.

Професійна практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки фахових молодших бакалаврів Освітньо-професійної програми 241 «Готельно-ресторанна справа», під час якої відбувається закріплення і конкретизація результатів теоретичного навчання, набуття здобувачами освіти вмінь і навичок практичної роботи. Перед початком практики ознайомлюємо студентів з базами практики та специфікою їх роботи, серед яких провідним закладом нашого міста та регіону є рекреаційний комплекс «Срібні лелеки».

Екскурсію закладом провели головні адміністратори готелю та ресторану, розповіли про історію створення закладу, досвід організації готельно-ресторанного бізнесу, особливості надання послуг розміщення, ресторанного обслуговування та інших послуг закладу, організацію конференц-сервісів тощо.

Здобувачі та стейкхолдери обговорили перспективи працевлаштування випускників в індустрії гостинності та подискутували про особливості організації роботи готельно-рекреаційного комплексу.

Під час екскурсії студенти мали змогу відвідати номери різних категорій, рецепцію, зали ресторану, кафе, SPA-комплекс та інші структурні підрозділи комплексу. Майбутні фахівці з готельно-ресторанної справи наочно дослідили діяльність закладу, брендування, вимоги до розміщення різного рівня та закріпили теоретичні звання, здобуті в коледжі.

Формат зустрічі передбачав можливості для обміну враженнями та власними думками. Серед найпоширеніших запитань – можливості для проходження практики та стажування в рекреаційному комплексі «Срібні лелеки», вимоги до персоналу на різних посадах, процедура проходження співбесіди, особливості корпоративної культури закладу.