Атестація педагогічних працівників 2023

22 березня відбулася атестація педагогічних працівників коледжу. У 2022/2023 навчальному році атестувалося 23 педагогічних працівники, в тому числі 22 викладачі, 1 майстер виробничого навчання. У порядку чергової атестації атестувалось 16 педагогічних працівників, у порядку позачергової атестації – 7 педагогічних працівників.

Атестаційною комісією відповідно до затвердженого графіка роботи вивчалась педагогічна діяльність працівників. Було проведено комплексне оцінювання професійних якостей педагогів, результатів їхньої діяльності шляхом відвідування навчальних занять, позааудиторних заходів, проведення співбесід, творчих звітів, ознайомлення з навчальною документацією тощо.

На засіданні атестаційної комісії педагогами коледжу було представлено творчі доробки з власного досвіду роботи, методичні розробки, презентації інноваційних форм організації освітнього процесу.

Доцільно відзначити високу якість оформлення навчально-методичних матеріалів, методичних розробок, творчий, науково-методичний підхід до проведення відкритих занять педагогічними працівниками: Голуб А.В., Гут С.С, Загоровська Н.Л., Зінчук О.Ф., Конох О.А., Місковець Т.О., Панасюк Г.В., П’явка Т.Г., Ребрина Н.Г., Сірук Н.М., Стешенко Л.І., Філіна А.О., Шепелюк Г.С. Ефективно інтегрують в освітній процес інформаційно-комунікаційні і цифрові технології навчання педагогічні працівники: Грицан П.А., Іщик Т.В., Левичкіна О.В, Ляшко Л.В., Пугач Т.В., Сичук С.М.

Проведена атестація свідчить про безперервне підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, високий ріст їхньої фахової майстерності, розвиток творчої ініціативи, запровадження освітніх інновацій, забезпечення якісної організації освітнього процесу в коледжі.