Засідання циклової випускової комісії Управління та адміністрування

6 лютого відбулося планове засідання циклової випускової комісії Управління та адміністрування, під час роботи якого, були обговорені актуальні питання дотримання акредитаційних вимог проводження освітньої діяльності та удосконалення навчально-методичних комплексів  за компонентами освітньо-професійних програм Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та Маркетинг. Під час засідання було зроблено акцент на важливості удосконалення і оновлення навчально- методичного забезпечення освітнього процесу як інструменту ефективного формування у здобувачів освіти компетентностей, передбачених освітніми програмами за спеціальностями та ухвалено рішення провести оцінювання освітньо-професійних програм на предмет забезпеченості освітніх компонентів навчально-методичними матеріалами.

Голова циклової випускової комісії Управління та адміністрування Лариса ЛЯШКО