Викладачі й студенти відвідали презентацію монографії про спортивне виховання

On October 24, students and teachers of the Tourism, Hotel, and Restaurant Business Department attended the presentation of the scientific work “Physical Education and Sports in Volyn during 1900–1939,” written in co-authorship by the spouses Anatolii and Nataliia Voynarovskyi, Candidates of Pedagogical Sciences, Masters of Sports. In his speech, the authors presented the important issue of the history of sports tourism’s regional and national components.

24 жовтня здобувачі освіти та викладачі відділення туризму та готельно-ресторанної справи відвідали презентацію наукової праці «Фізичне виховання і спорт на Волині 1900-1939 рр.», написаної у співавторстві подружжям Анатолієм та Наталією Войнаровськими, кандидатами педагогічних наук, майстрами спорту.

У своєму виступі пан Войнаровський торкнувся важливого питання історії регіонального та національного компоненту в спортивному туризмі. Один із найбільших розділів презентованої книги присвячено саме цій темі, вона дуже зацікавила присутніх і викликала жваве обговорення й багато питань від здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», а також викладачів коледжу. Відвідування таких заходів активізує в студентів розуміння важливості зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області.

Враховуючи обмеження в часі, в рамках презентації не можливо було охопити всі важливі та цікаві для присутніх питання, тому авторів монографії запросили прочитати розширену гостьову лекцію на відділенні туризму та готельно-ресторанної справи, щоб ще більше зацікавити не тільки історією спорту та туризму на Волині, але й поглибити в здобувачів освіти розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів, зокрема спортивного туризму, також стимулювати до активного та здорового способу життя, який, безумовно, є запорукою професійного успіху.