Агент з організації туризму. Адміністратор

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Вступ на основі повної середньої освіти (11 класів)

Агент з організації туризму

Для якісного задоволення потреб туристів виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівцями і є туристичні агенти.

Насправді, робота туристичного агента має більше значення, ніж просто задоволення потреб клієнта, він допомагає виявити та реалізувати клієнту його мрії.

Основне ж завдання агента з організації туризму полягає у формуванні у потенційного клієнта бажання купити туристичну путівку.

Робота агента з організації туризму складається з наступних компонентів:

 • робота з клієнтами – передбачає визначення вимог клієнта та його побажань: надання клієнту повної достовірної інформації щодо конкретної подорожі (транспорт, побут, харчування, екскурсійне обслуговування) та вміння переконати клієнта у доцільності придбання туристичної путівки;
 • робота з документами – левова частка праці агента з організації туризму припадає саме на роботу з документами: оформлення письмових договорів, віз, перевірка паспортних даних тощо;
 • взаємодія з керівництвом та партнерами – в процесі такої взаємодії туристичний агент отримує завдання від керівництва та звітує перед ним. Взаємодія з партнерами ґрунтується переважно на узгодженні робочих моментів та виконанні партнерських зобов’язань;
 • робота з ринком послуг – передбачає постійний моніторинг ринку послуг для своєчасного реагування на дії конкурентів.

Агенту з організації туризму потрібні високий рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей, врівноваженість, винахідливість, енергійність, ініціативність, емоційна стійкість, виразна дикція, грамотна мова.

Оскільки робота агента з організації туризму базується на встановленні контактів між людьми, то нею, як правило, займаються люди дипломатичні, привітні та кмітливі, які уміють прихилити до себе інших.

Посадові обов’язки:

 • налагодження контактів з туристичними агентствами;
 • маркетинг туристичного ринку;
 • взаємодія з авіакомпаніями для придбання авіаквитків;
 • контакти зі страховим агентом, приймаючою стороною;
 • бесіди з потенційними споживачами туристичних послуг;
 • бронювання для клієнтів авіаквитків, готелів, оформлення страховки та необхідних документів.

Випускники професії «Агент з організація туризму» може працювати на підприємствах різних форм власності на посадах:

 • помічника менеджера з внутрішнього туризму;
 • помічника менеджера з міжнародного туризму;
 • агента з організації туризму;
 • екскурсовода.

Ця професія дає можливість працювати у сфері туризму, а також відкрити власну справу.

Адміністратор

Професія адміністратора є поширеною і затребуваною в наші дні. Без адміністратора не обійтися в готельній сфері, туристичних комплексах, салонах краси, крупному магазині, приватних освітніх центрах, клініках, в розважальних і спортивних центрах.

Робота адміністратора пов’язана з постійним спілкуванням з людьми. Головним критерієм успіху є комунікабельність і організованість. Управляти колективом і при цьому займатися інформаційно-документальною роботою – здатний не кожен. Навички ділового спілкування, уважність і оперативність – ось головні ключі до професійного успіху адміністратора.

Адміністратор – це посадова особа, яка відповідальна за прийом, реєстрацію, розміщення, обслуговування, консультування клієнтів. Це людина, яка здатна виявити порушення в роботі і прийняти необхідні заходи для його усунення.

Останнім часом більшість роботодавців вимагають від претендентів на посаду адміністратора вищу освіту, знання іноземної мови, комп’ютера на рівні упевненого користувача, наявність досвіду роботи в даній сфері. Крім цього, адміністратор повинен володіти хорошими комунікаційними навичками, приємною зовнішністю, мати грамотно поставлену мову, володіти навичками роботи з діловою документацією, технікою спілкування по телефону, бути знайомим з правилами поведінки в конфліктних ситуаціях. Також, адміністратор повинен уміти планувати, переконувати, контролювати, бути здатним самостійно ухвалювати рішення.

Адміністратор – професія не на все життя. Це хороший стартовий майданчик на шляху подальшого кар’єрного зростання.

Посадові обов’язки:

 • здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створює для них комфортні умови;
 • забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей;
 • вживає заходи по запобіганню та ліквідації конфліктних ситуацій;
 • розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи;
 • здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами усередині приміщення і на будівлі;
 • забезпечує чистоту і порядок в приміщенні і на прилеглій до нього території;
 • контролює дотримання підлеглими працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни;
 • інформує керівництво про недоліки в обслуговуванні відвідувачів, про заходи, які приймаються щодо їх ліквідації;
 • забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.