121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Випускник може виконувати професійну роботу на посадах: програміст; технік-програміст, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, начальник дільниці, тестувальник програмного забезпечення, розробник баз даних, менеджер проєктів, архітектор проєктів, системний адміністратор, керівних ІТ-відділу, інженер з якості програмного забезпечення, спеціаліст із впровадження та супроводу програмного забезпечення; консультант з питань інформатизації та комп’ютеризації.


Розробка програмного забезпечення — це рід діяльності і процес, направлений на створення і підтримку працездатності, якості і надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію і практики з інформатики, управління проєктами, математики, інженерії і інших областей знань.

Студенти здобувають знання та навички:

 • розробки системного та прикладного програмного забезпечення
 • забезпечення інфраструктури, розробка та розгортання веб-ресурсів, клієнт-серверних додатків
 • реалізація інформаційних систем на базі новітніх принципів моделювання сховищ даних
 • проектування програмного забезпечення із використанням сучасних підходів та методологій
 • системного адміністрування обчислювальних комплексів
 • встановлення, налаштування, адміністрування системного та прикладного програмного забезпечення
 • усунення неполадок у комп’ютерній системі

Студенти вивчають наступні технології та програмне забезпечення:

 • мови програмування та веб-технології: С, С++, C#, Python, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS, WordPress, Laravel
 • системи управління базами даних: MySQL, MongoDB, SQLite, PostgreSQL
 • мережеві технології LAN: Ethernet, VLAN, TCP/IP, Cisco
 • операційні системи: Windows Server, GNU/Linux
 • офісне та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення: MS Office, Adobe Photoshop