Участь викладачів фахових дисциплін у підготовці Пілотного проєкту щодо моніторингу якості освіти у закладах ФПО

The State Service of Education Quality of Ukraine State, with the participation of the State Institution “Scientific and Methodological Center of Higher and Professional Higher Education,” is taking measures to prepare and implement a Pilot Project to study (monitor) the quality of education in professional higher education institutions in order to determine the educational losses caused by the COVID-19 pandemic and the war of the russian federation against Ukraine (through distance testing).

Teachers of the Tourism, Hotel and Restaurant Business cycle graduation commission (Lesia Steshenko, Iryna Savchenko, Yuliia Sus, Tetiana Kremenets, Olena Konokh) are included in the working groups on the development of programmes and test tasks for the next stage of the Pilot Project to study (monitor) the quality of education in professional higher education institutions.

Державна служба якості освіти України за участі  Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» здійснює заходи  щодо підготовки та реалізації  Пілотного проєкту щодо вивчення (моніторингу) якості освіти у закладах фахової передвищої освіти з метою  визначення освітніх втрат, спричинених пандемією COVID – 19, війною російської федерації проти України (шляхом дистанційного тестування).

Викладачі циклової випускової комісії туризму та готельно-ресторанної справи (Леся Стешенко, Ірина Савченко, Юлія Сус, Тетяна Кременець, Олена Конох) включені у робочі групи з розробки програм та тестових завдань для проведення наступного етапу Пілотного проєкту щодо вивчення (моніторингу) якості освіти у закладах фахової передвищої освіти.