У коледжі відбулись педагогічні читання

З метою удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання їх творчої ініціативи, вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду в коледжі пройшли педагогічні читання на тему «Педагогічна майстерність та особистість педагога».

Педагогічні читання розпочала методист коледжу Богдан Г.І., яка проаналізувала окремі статті Закону України «Про освіту», наголосивши на поняттях компетентність, компетенція, освітня послуга, якість освітньої діяльності, система забезпечення якості освіти, суті викладацької та педагогічної діяльності, а також загострила увагу присутніх на основних новаціях закону для учасників освітнього процесу.

Професіоналізм педагога – майстра та педагога – початківця охарактеризувала Білоконь О.Л., яка на прикладах власних занять розкрила суть своєї педагогічної майстерності.

З елементами педагогічної майстерності ознайомила колег Місковець Т.О.. Вона констатувала, що педагогічна майстерність – це своєрідний сплав особистої культури, знань і світогляду викладача, його всесторонньої теоретичної підготовки з удосконаленням оволодіння прийомами навчання й виховання, педагогічною технологією та передовим досвідом.

Панасюк Г.В. пояснила суть самовиховання як основи формування власного індивідуального стилю педагогічної діяльності. Педагог акцентувала увагу на факторах, які впливають на процес самовиховання, продемонструвала послідовність дій для професійного самовиховання.

Викладач Конох О.А. розкрила питання педагогічного артистизму у системі діяльності викладача, майстра виробничого навчання. Виступ підтвердила влучними прикладами з особистого досвіду. Застосовуючи педагогічний артистизм, змогла активізувати увагу усіх присутніх, залучити їх до обговорення.

Підсумки педагогічних читань підвела методист коледжу Савчук І.В., яка наголосила на важливості такої форми представлення власних педагогічних досягнень та відзначила високий методичний і науковий рівень виступів педагогів, що викликали зацікавлення, дискусії та обговорення.

Для працівників коледжу педагогічні читання стали важливим поштовхом для подальшого творчого пошуку та удосконалення професійної майстерності.