Первинна профспілкова організація осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

У Волинському фаховому коледжі Національного університету харчових технологій метою представництва та захисту прав та інтересів студентів, учнів створена і діє первинна профспілкова організація організація осіб, які навчаються в коледжі.

Профспілка в коледжі – це школа життя. Об’єднуючи різних людей, вона об’єднує однодумців. Якщо людина пройшла школу профспілкової роботи – вона набуває великого досвіду, який буде корисний і обов’язково стане в нагоді в житті. Такій особі набагато легше знайти своє місце в суспільстві.

Структура профспілкова організація осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Прізвище ім’я, по батьковіПосада в комітеті профспілки
1Пальоха Катерина МиколаївнаГолова профспілкової організації, голова профспілкового комітету
2Сірук Наталя МихайлівнаЗаступник голови профспілкової організації
3Лещук Олена МиколаївнаЧлен профспілкового комітету
4Карплюк Зоряна ВікторівнаЧлен профспілкового комітету
5Глазюк Павло ВолодимировичЧлен профспілкового комітету
6Скакун Тетяна ІванівнаЧлен профспілкового комітету
7Нальотова Вікторія ОлегівнаЧлен профспілкового комітету
8Трофимюк Віталіна ВіталіївнаЧлен профспілкового комітету
9Мельницька Вікторія ПавлівнаЧлен профспілкового комітету
10Кисіль Оксана ОлексіївнаЧлен профспілкового комітету

🧑‍🎓 Діяльність студентської профспілки

Питання – відповіді

1. Що таке студентська профспілка в нашому університеті?Первинна профспілкова організація осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій». – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та учнів коледжу, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
2. Чи є профспілкова організація юридично зареєстрованою?Первинна профспілкова організація осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» є юридичною особою і незалежною організацією, має у власності відособлене майно, рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.
3. Які права члена профспілки?Члени профспілки мають право:
* на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
* на правовий захист;
* на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
* обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
* на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.
4. Які обов’язки члена профспілки?Члени профспілки зобов’язані:
* визнавати і виконувати Статут;
* регулярно сплачувати членські внески;
* особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
* виконувати рішення профспілкових органів;
* не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій», перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
5. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент може отримати)?Можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;
* можливість брати участь в реальному житті та управлінні коледжом;
* при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
* одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо;
* можливість пільгового харчування.
* Без згоди ПРОФСПІЛКИ тебе не можуть відрахувати з університету або виселити з гуртожитку.
6. Як стати членом профспілки?Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання і не є членом іншої профспілки.
7. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає:
* для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 1% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету із стипендії);
* для студентів, які не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання – 1 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр);
8. На що ідуть проф-спілкові внески?На статутну діяльність профспілкової організації здобувачів освіти  згідно Статуту профспілки працівників освіти і науки України.
А саме на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно – спортивних заходів тощо.
9. Що буде, якщо студент не є членом профспілки?Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент не хоче бути членом нашої профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами нашої профспілки, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників освіти і науки України.
10. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?Ні.
11. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?Для отримання пільги члену профспілки необхідно звернутись до профбюро своєї групи з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка на відпочинок тощо).