Пекар. Кондитер

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання: 1 рік

Вступ на основі повної середньої освіти (11 класів)