075 Маркетинг

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма: Маркетинг

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:

  • на основі базової середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців
  • на основі повної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців