Щодо маніпулювання думкою і суб’єктивної подачі фактів

Засоби масової інформації зобов’язані дотримуватися принципів об’єктивної, різносторонньої, обґрунтованої подачі інформації, а у разі висвітлення певної ситуації, надати можливість сторонам висловити свою позицію і залишити за глядачем можливість оцінити ситуацію самостійно. Твердження ведучої, яка спирається лише на погляд однієї зі сторін, є оціночним, суб’єктивним, окрім того, висловлення негативних припущень із застосуванням вставних слів створює можливість для маніпулювання думкою й викривлення фактів. Такі дії представників ЗМІ є необачними, не відповідають нормам професійної етики, можуть мати негативний вплив і завдавати репутаційної шкоди іншій стороні, думку якої не висвітлено, але наперед оцінено негативно.

Розміщуємо лист-відповідь Відкритого акціонерного товариства «Корпорація «Аверс» на звернення Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» щодо спростування недостовірної інформації, що містилась в сюжеті програми «Новини. На часі»