Установчі та нормативні документи

Нормативні документи

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про педагогічну раду

Посадова інструкція викладача

Посадова інструкція майстра

Положення про особливості користування гуртожитком ВоФК НУХТ

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Правила призначення стипендій у Відокремленому структурному підрозділі “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”

Положення про академічну доброчесність

Положення про порядок підготовки та надання рекомендацій до друку навчальних і навчально-методичних видань

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення