Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про реалізацію стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж
Національного університету харчових технологій» у 2022-23 н.р. та основні завдання на 2023-24 н.р.