Установчі та нормативні документи

Нормативні документи

Для здобувачів освіти

Правила поведінки здобувачів освіти у ВоФК НУХТ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про особливості користування гуртожитком ВоФК НУХТ

Правила призначення стипендій у ВоФК НУХТ

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про студентське самоврядування у ВоФК НУХТ

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку навчально-побутового комплексу ВоФК НУХТ

Положення про функціонування психологічної онлайн “Скриньки довіри” у ВоФК НУХТ

Положення про запобігання та реагування на випадки булінгу (цькування) у ВоФК НУХТ

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у ВоФК НУХТ

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у ВоФК НУХТ