Циклова методична комісія викладачів професійно-теоретичної підготовки

Загальна характеристика

Діяльність циклової методичної комісії викладачів професійно-теоретичної підготовки спрямована на поглиблення науково-теоретичних знань, виховання та розвиток особистості майбутнього кваліфікованого робітника, формування його професійної конкурентоспроможності, компетентності та інформаційної культури. Для досягнення цієї мети викладачі працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня, застосовують передовий педагогічний досвід, нові педагогічні технології. Підвищенню професійної компетенції викладачів комісії сприяє аналіз та вдосконалення змісту навчальних програм, розробка комплексно-методичного забезпечення, електронних засобів навчання та контролю знань, організація відкритих занять та їх обговорення, організація семінарів, бесід за круглим столом, на яких обговорюється й узагальнюється досвід роботи викладачів. З метою підвищення якості знань учнів навчання організовується з урахуванням вимог сучасних інформаційних технологій.

Робота викладачів комісії проводиться в рамках методичної проблеми «Впровадження інновацій та комплексності для підвищення результативності навчання майбутніх фахівців у процесі вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки».

Показником ефективної навчально-методичної роботи викладачів комісії з обдарованими учнями є перемоги учнів у конкурсах професійної майстерності.

Викладацький склад

kizym

Кізим Світлана Олександрівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

andrus

Андрусь Тетяна Володимирівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач

mezhova

Межова Оксана Володимирівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач

oo

Ройко Олег Олександрович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

filina

Філіна Антоніна Олексіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Яковлюк Надія Адамівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач

bil

Білокурець Анатолій Володимирович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

lev

Левичкіна Олена Валентинівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач

П’явка Тамара Григорівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Романюк Анатолій Ананійович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», майстер виробничого навчання І категорії

Корчук Оксана Ігорівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», майстер виробничого навчання ІІ категорії

semenuk_150_180

Семенюк Тетяна Степанівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

steshenko_om

Ройко Ольга Михайлівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», старший викладач

Табун Неля Федорівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

gavr

Гавриленко Марія Афанасіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»

Іщик Тетяна Володимирівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії»

sveta

Сичук Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»

struk_150_180

Сус Юлія Василівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст I категорії»

Навчальні дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Метою вивчення дисципліни є розвиток практичних навичок володіння іноземною мовою, прийомами отримання інформації з фахових оригінальних текстів

Основи алгоритмізації та програмування

Метою вивчення дисципліни є оволодіння методикою створення алгоритмів розв’язання задач у візуальному середовищі програмування Visual Basic

Основи бухгалтерського обліку

Навчальна дисципліна дає можливість учням оволодіти методикою обліку банківських операцій

Устаткування підприємств громадського харчування, Устаткування підприємств харчування, Устаткування торговельно-технологічного обладнання, Торговельно-технологічне обладнання

Дисципліни забезпечують формування теоретичної та практичної бази знань учнів з використання, обслуговування сучасного устаткування в закладах ресторанного господарства

Основи електронного діловодства, Основи діловодства

Вивчення єдиного порядку роботи з документами в установі, документаційне забезпечення на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології роботи з документами

Українське ділове мовлення, Документаційне забезпечення управління, Українське ділове мовлення і редагування службових документів

Ознайомлення з відомостями про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловим, класифікацією ділових паперів та вимогами до їх складання, зразками оформлення різних видів документів. оволодіння навичками складання ділових паперів

Організація обслуговування в ресторанах

Передбачено вивчення науково обґрунтованих підходів до організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів

Методичні напрацювання