Обласна Віртуальна естафета «Математика в професії»

15 червня 2021року відбулася обласна Віртуальна естафета «Математика в професії» – презентація досвіду інтеграції математичної освіти з викладанням спеціальних дисциплін, яка проходила  на платформі Zoom. Учасники семінару (педагогічні працівники ЗП(ПТ)О області) обговорювали роль математики у професіях та ділилися досвідом.

 У роботі конференції взяла участь викладач ВСП «Волинського фахового коледжу НУХТ» Сахарчук Галина Степанівна з доповіддю на тему «Особливості взаємозв’язку навчальних тем з математики та професій в їх практичному застосуванні», яка відмітила, що вимога сьогодення – формування професійно важливої компетенції  майбутнього фахівця, який повинен бути конкурентоспроможним на ринку праці. Головне завдання викладача математики ЗП(ПТ)О полягає в тому, щоб дати здобувачам освіти не лише знання з програмового матеріалу, а й вміння застосувати їх у професійній діяльності. Знання, не пов’язані з практикою, забуваються. Коефіцієнт корисної дії при вивченні математики в такому випадку низький. Натомість, знання, пов’язані з винахідливістю, життєвим досвідом, умінням застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, більш міцні, стабільні, корисні. Прикладне спрямування включає вміння учнів засобами математики досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач та співставляти знайдені результати з реальними. Знання математики у вивченні спецдисциплін займають важливе місце у професійному становленні учня. Це ще раз підкреслює актуальність думки  Д. Сантаяна: «Подібно до того, як всі мистецтва тяжіють до музики, всі науки прагнуть до математики».