Національно-патріотичні бесіди як консультативно-соціальна підтримка здобувачів фахової передвищої освіти

Tourism students, members of the Specialized (Bicycle) Tourism Club of the Volyn Regional Center for National and Patriotic Education, Tourism and Local History of the Volyn Regional Council attended a public lecture meeting of the Hero of Ukraine Volodymyr Zhemchugov. The event was organized by the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, the State Enterprise “Center for the Protection of the Information Space of Ukraine,” and the Department of Education and Science of the Volyn Regional State Administration. During a personal conversation with Volodymyr Zhemchugov, students received practical advice on behaving under martial law. Participation in the event was aimed at providing counseling and social support to students of professional higher education who live and study in the context of war.

Здобувачі ОПП Туризм, учасники гуртка «Спеціалізований (велосипедний) туризм» Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради відвідали публічну лекцію-зустіч Героя України Володимира Жемчугова. Захід був організованийМіністерством культури та інформаційної політики України, Державним підприємством «Центр захисту інформаційного простору України» та Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

Володимир Жемчугов – організатор та активний учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині, український партизан, що провів 30 успішних диверсійних операцій на окупованих територіях. Після важкого поранення і полону активно волонтерить в Україні та за кордоном, зокрема проводить національно-патріотичні лекції-бесіди зі студентами, школярами, курсантами, військовослужбовцями.

Участь у таких публічних лекціях сприяє набуттю здобувачами загальних компетентностей, передбачених відповідною ОПП, зокрема здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Під час особистого спілкування з Володимиром Жемчугова студенти отримали практичні поради з поведінки в умовах воєнного стану. Участь у заході була спрямована на надання консультативної та соціальної підтримки здобувачів фахової передвищої освіти, які живуть і навчаються в умовах війни.