Євроклуб

Logo-EuroClub_2


Девіз:
Наскільки ми українці, настільки ми європейці.

Дата створення клубу: 1 жовтня 2013 року.

Члени Євроклубу: всі учні, студенти, викладачі та працівники ВоФК НУХТ.

Керівник Євроклубу: Оксана Харковська.

Наша мета – сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування молоді про Європейський Союз, його структуру та події, які відбуваються в ньому.

Предметом діяльності Євроклубу ВоФК НУХТ є:

 • поширення інформації про Європейський Союз серед молоді;
 • участь у зустрічах, фестивалях, конкурсах, конференціях, змаганнях, екскурсіях, виставках та інших культурних заходах;
 • сприяння вивченню іноземних мов.

Що таке Євроклуб та ЄС?

Європейський клуб – це форма співпраці викладачів та молоді, яка охоплює різноманітні сфери, займаючись вивченням Європи, європейської історії, географії, культури, мистецтва, науки, інтеграційних процесів. Набуті знання та досвід допоможуть під час навчання як у коледжі, так і вищих навчальних закладах.

Євроклуб передбачає проведення різних заходів, що заохочують молодь до роботи в європейському вимірі.

Що дає участь в Євроклубі:

Студентам:

 • цікаві знання;
 • нові знайомства;
 • багато друзів;
 • захоплюючі подорожі;
 • перспективи на майбутнє;
 • розвиток і самореалізацію;
 • пізнання і відкриття нових ідей;
 • поінформованість про Євросоюз;
 • набуття життєво необхідних компетенцій для життя в Європейському Співтоваристві.

Батькам:

 • залучення батьків до діяльності їх дітей-студентів;
 • можливість їх дітям активно та цікаво проводити вільний час (як альтернатива вулиці, комп’ютерним іграм і т. д.);
 • соціальну адаптацію молоді;
 • подальший ріст, визначення з вибором майбутньої професії студентів та учнів коледжу.

Викладачам:

 • реалізацію задумів;
 • збільшення досвіду і ефективності роботи;
 • нові знайомства та знання, обмін ними;
 • співпрацю з колегами за межами закладу.

Навчальному закладу:

 • підняття престижу;
 • ріст громадської активності студентів і викладачів, задіяних у Євроклубі;
 • нові форми роботи з учнями;
 • залучення громади та ЗМІ до життя навчального закладу.

Громаді:

 • інформацію про ЄС;
 • формування свідомих членів громади;
 • покращення іміджу громади.

Країні: свідомих та добре поінформованих громадян, котрі вміють компетентно вирішувати різноманітні проблеми, та відповідально будувати майбутнє.