Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Наукова робота

Наукова робота у Волинському коледжі НУХТ є одним з найважливіших напрямків діяльності навчального закладу та невід’ємною частиною навчального процесу і сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів. Науково-методична робота як складова науково-методичного забезпечення навчального процесу – це саме та діяльність, що дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок.7_nauk_rob

5_nauk_rob6_nauk_robV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспек

Нові наукові знання викладачів коледжу, перш за все тих, котрі самі виконують наукові дослідження, є постійним джерелом оновлення змісту освіти через формування нових навчальних дисциплін, застосування результатів наукових досліджень у модернізації лабораторних і практичних робіт, підготовці нових навчально-методичних. Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, які проводяться на базі ВНЗ області та України.
Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій.
Наукова діяльність здійснюється з метою вирішення таких основних завдань:

  • інноваційна діяльність і впровадження у навчальний процес новітніх технологій;
  • наукова співпраця із навчальними закладами України;
  • керівництво науковими дослідженнями та проектами студентів.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Переможці VII Міжнародної наукової конференції

Переможці VII Міжнародної наукової конференції

Професійному зростанню студентів сприяють розвиток студентської науки. Студенти дедалі активніше беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, круглих столів та наукових гуртків. Високопрофесійна робота викладачів дозволила студентам гідно представляти наш навчальний закладта вибороти призові місця у Всеукраїнських предметних олімпіадах, Всеукраїнських і регіональних творчих конкурсах та Міжнародних конкурсах. Зокрема, студент Куліш Ю. (наукові керівники Кізим С.О., Ройко О.Ю.) здобув І місце у ІІ етапі VIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; студентка Моніч Т. (науковий керівник Бурило Л.О.) виборола І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та IV місце у ІІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.
Результати науково-дослідної роботи студентів щорічно відображаються у близько 150 наукових статтях, тезах доповідей; в результативній участі у 10 міжнародних та національних виставках і конкурсах.
Результати наукової діяльності викладачів та студентів відображаються у публікаціях в наукових журналах, матеріалах конференцій, наукових збірниках.
Наукові досягнення студентів та викладачів відмічено численними нагородами, серед яких:

4_nauk_rob

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2_nauk_rob

1_nauk_rob

10_nauk_rob

Участь викладачів іноземної мови уметодичному семінарі Oxford University Press

Волинський фаховий коледж НУХТ