Інформаційні ресурси

Ресурси бібліотеки

Фонд бібліотеки – 28 500 пр.

Періодичні видання

 • Волинь
 • Волинська газета
 • Луцький замок
 • Експрес
 • Завуч
 • English
 • Освіта України
 • Урядовий кур’єр
 • Бурда
 • Вища освіта. Нормативні документи
 • Вища освіта України
 • Головбух-бюджет
 • Економіст
 • Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах
 • Класному керівнику
 • Компьютер
 • Компьютеры, сети, программирование
 • Консультант приватного підприємця
 • Легка промисловість
 • Міжнародний туризм
 • Рестораторь
 • Пожежна та техногенна безпека
 • Професійно-технічна освіта. Нормативні документи
 • Професійно-технічна освіта
 • Ресторатор
 • Туризм сільський зелений
 • Українська вишивка
 • Фінансовий контроль
 • Казна України

Каталоги і картотеки

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Абетковий каталог

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

Систематичний каталог

Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст.

Бібліотека також має картотеки

 • Систематична картотека статей (СКС) містить інформацію про зміст періодичних видань, випущених за останні п’ять-років. Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. “Ключем” до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.
 • Картотека підручників, навчальних посібників та методичної літератури.
 • Краєзнавча картотека.
 • Календар знаменних дат.

Обслуговування користувачів бібліотеки літературою відповідно до їх інформаційних запитів;

 • Добір джерел за конкретними темами;
 • Безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
 • Доступ до ресурсу Інтернет ви можете отримати у читальній залі бібліотеки за такими умовами;
 • Обов’язкова наявність студентського квитка.

Використання мережі Інтернет тільки для пошуку інформації, потрібної для навчання.


Електронні ресурси

Ресурси Національного університету харчових технологій та Відокремленого структурного підрозділу “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Електронний репозитарій Відокремленого структурного підрозділу “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”

Електронний репозитарій містить наукові та навчально-методичні матеріали для студентів та викладачів. Доступний тільки через внутрішню мережу коледжу за адресою http://10.10.100.100:8080.

При виникненні помилки з’єднання відключіть проксі-сервер та спробуйте ще раз.


Електронний каталог підручників та навчальних посібників бібліотеки Відокремленого структурного підрозділу “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”


Система електронного навчання ВоФК НУХТ


Електронна науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій

Доступ до НТБ НУХТ надається тільки викладачам коледжу.

Для отримання параметрів доступу звертайтесь в каб. 39.


Електронний репозитарій НУХТ

Відкритий для загального доступу


Бази даних та пошукові системи


Онлайн-курси із різних галузей знань

Україномовні курси

Курси англійською та іншими мовами