Інформація про контингент

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі

Інформація з Єдиної державної електронної бази з питань освіти про кількість здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, які навчаються у Волинському фаховому коледжі НУХТ


Інформація з Єдиної державної електронної бази з питань освіти про кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у Волинському фаховому коледжі НУХТ