Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Бібліотека

Електронний каталог бібліотеки Електронні ресурси Презентація бібліотеки Паспорт бібліотеки

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу

Лейбніц

Про бібліотекуПравила користування бібліотекоюЗаходи бібліотекиДіяльністьКнижкові виставкиІнформаційні ресурсиНовини літературиЛітературна премія Книга року ВВС

Історична довідка

400 років веде свій літопис навчальний заклад, який нині іменується Відокремлений структурний підрозділ “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”.

Єзуїтський колегіум (1608) був вищим навчальним закладом середньовічного Луцька. При ньому ще існувала нижча школа і філософський факультет. При школі була велика і багата бібліотека, де окрім книг, зберігалися мистецькі твори, діяв учнівський театр і хорова капела.

Про бібліотеку рукописів і стародруків, наукових книг зі всієї Європи ще до сьогодні існують перекази й легенди. Колегія відома була й своїм студентським театром в якому не один вечір провів королевич Владислав. Особливим талантом славилися і костельні органісти. В останні роки існування колегії в ній викладали понад півсотні викладачів і навчалися біля трьохсот студентів. Тут вчилися діти знатних і заможних людей.

У Луцькому колегіумі працювали відомі діячі: Бартоломій Навроцький – письменник, теоретик мови, Андреас Гашель – видатний проповідник, вчитель Богдана Хмельницького, Адам Станіслав Нарушевич- польський поет та історик.

У 1965 році в приміщенні колишнього Луцького колегіуму, пізніше – російської гімназії, на виробничій базі Луцького приладобудівного заводу відкрито професійно-технічне училище №59 з контингентом 450 учнів, яке готувало фахівців з металообробки із дворічним терміном навчання.

Перший запис в інвентарній книзі №1 бібліотеки професійно-технічного училища №59 був зроблений 23 лютого 1966 року. Це були довідники з фрезерної, токарної, слюсарної справи та підручники з загальноосвітніх предметів. Розташована бібліотека була в маленькому пристосованому приміщенні. Протягом 1966 року бібліотечний фонд поповнився 2025 примірниками літератури, серед яких були твори класиків української літератури Т. Шевченка, І.Франка, О. Гончара, В. Сосюри та інші.

Започатковували роботу бібліотеки працівники з вищою педагогічною освітою Л.Чередниченко, Т.Баран. В 1974 році бібліотека була перенесена у нове добудоване приміщення з читальною залою загальною площею 90м.кв. Книжковий фонд бібліотеки становив понад 31 тисячу примірників технічної, природничої, художньої літератури. До штату бібліотеки ввели посаду завідувач бібліотекою. В бібліотеці працювала Є. Гелета . В 1974 році після закінчення училища культури була направлена на роботу Л.Медведєва, яка на даний час продовжує роботу

Бібліотека – навчальний, інформаційний, та культурно-просвітницький підрозділ, що забезпечує навчально-виховний процес. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Книжковий фонд бібліотеки багатогалузевий і нараховує 29 тис. примірників. Комплектування фонду бібліотеки здійснюється за рахунок власних коштів навчального закладу, подарунки, спонсорська допомога.

В читальній залі бібліотеки встановлено 6 комп’ютерів, які обєднані в локальну мережу з доступом до Інтернету.

Правила користування бібліотекою Волинського фахового коледжу НУХТ

 1. Загальні положення
 2. Права користувачів
 3. Обов`язки користувачів
 4. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Волинського фахового коледжу НУХТ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами та доповненнями, і Типового положення про бібліотеку Волинського фахового коледжу НУХТ.

2. Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, та працівники структурних підрозділів технікуму.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі, користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у бібліотечних радах, читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Навчальна література видається на абонементах на семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.4. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.5. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також  примірники, які є у фонді бібліотеки лише в 1 екземплярі, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, видаються тільки в читальних залах.

2.6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА).

3. Обов`язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки необхідно надати студентський квиток.

3.2. Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання сумлінно їх дотримуватись  підписом у читацькому формулярі.

Примітка: читацький, книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі читачеві літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читачі зобов’язані дбайливо ставитись до них. При одержанні перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку.

У противному разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе  користувач.

3.4. Читач, що втратив  або пошкодив книги з бібліотечного фонду, мусить замінити їх аналогом чи документом, визначеним як рівноцінний, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. Заміна втраченої чи пошкодженої читачем літератури фіксується у спеціальному зошиті та підтверджується підписами читача, що робить заміну, і бібліотекаря, який її приймає.

3.6. На час літніх канікул студенти мають повернути до бібліотеки взяту протягом навчального року літературу, окрім літератури, яка необхідна на наступний навчальний рік.

3.7. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструвати  всю літературу, необхідну йому для користування у поточному навчальному році, пред’явивши її до бібліотеки.

3.8. Користувачі, які закінчили коледж, мусять до отримання ними диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

3.9 .Користувачі бібліотеки повинні додержуватись тиші як в читальному залі, так і в інших приміщеннях бібліотеки.

3.10. За порушення правил читач може бути позбавлений права користування бібліотекою на термін, що визначається бібліотекарем.

3.11 Доступ до мережі Інтернет розглядається, як засіб задоволення розширених інформаційних потреб користувачів.

Правила користування комп’ютерною залою бібліотеки.

Користувач не повинен:

1.1. Порушувати діловий ритм ( голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном )

1.2 Псувати обладнання.

1.3 Знищувати, додавати, вносити будь-які зміни в настройки комп’ютера і програмного забезпечення.

1.4. Використовувати заборонені законом матеріали. Бібліотека залишає за собою право нагляду за коректною поведінкою користувачів.

4. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов`язана:

4.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, та культурно-виховної роботи коледжу.

4.2. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, забезпечувати раціональну організацію й використання своїх фондів.

4.3. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.

4.4. Створювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати і готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури. Для здійснення навчально-виховної роботи технікуму, організовувати та проводити бібліографічні огляди тощо.

4.5. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

4.6. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати забезпечення інформаційних запитів студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

4.7. Надавати читачам широку інформацію щодо власних інформаційних ресурсів, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

4.8. Розширювати можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

4.9. Проводити серед читачів роботу щодо поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії шляхом прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.

4.17. Давати читачеві книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

4.18. Нагадувати читачам смс повідомленням або поштою про необхідність повернення літератури у визначений строк та здійснювати контроль щодо виконання.

4.19. Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

ВИСТАВКОВА РОБОТА НА III КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Назва Період проведення Місце проведення
1. Вершини знань і інтелекту – дорога у нові світи 
До Дня знань
01-04 вересня Читальний зал
2. Письменність – свято для людства
До Міжнародного дня писемності (грамотності)
07-11 вересня Читальний зал
3. Поняття і ознаки демократії 
До Міжнародного дня демократії
14-18 вересня Читальний зал
4. Королева детективу

130 років від дня народження

Агати Крісті

14-18 вересня Читальний зал
5. Сільській туризм
До Всесвітнього дня туризмуДня кафедри

Сучасна бібліотека – світлиця духовності
До Всесвітнього дня бібліотек

21-27 вересня Читальний зал

В. О. Сухомлинський – педагог сьогодення і майбутнього (28.09.1918-2.09.1970)

Презентація, присвячена 100-й річниці з дня народження В.О. Сухомлинського Переглянути

Вересень 2018 року принесе знаменну дату – 100-річчя з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського – одного з найвидатніших педагогів – гуманістів ХХ століття.

Давно вже немає серед нас Великого педагога, але з плином часу інтерес до його творчості зростає. Це тому, що він належить до тих видатних людей, пам’ять про яких не може стерти час.

Василь Сухомлинський – явище унікальне, планетарне.

Педагог вважав, що для підготовки до життя справжньої людини необхідно виховати в ньому такі якості, як гуманність, справедливість, патріотизм, вміння дорожити святинями Вітчизни як особистісними цінностями. Вміння людини не тільки бачити добро і зло, а й близько приймати все що навколо відбувається; готовність боротися за свої переконання; почуття людської гідності; постійне прагнення до моральної досконалості.

В’ячеслав Чорновіла (24 грудня 1937 г.- 25 березень 1999 г.)

80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), українського політика, публіциста, літературного критика, діяча руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичного в’язня СРСР. (Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975).

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня [[1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису [Український вісник (1970—1972, 1987—1989) «Український вісник»]. Член Української Гельсінської групи. Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Кілька разів ув’язнений за «антирадянську пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. — голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р. Кандидат у Президенти України на виборах 1991 р. (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). З 1992 р. і до смерті — голова Народного Руху України. З жовтня 1991 — Гетьман українського козацтва. З 1995 року член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Загинув 25 березня 1999 року за нез’ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Похований у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї.

Ірен Роздобудько (*3 листопада 1962, Донецьк) — українська журналістка, письменниця, поетеса.

Народилася 3 листопада 1962 року у Донецьку. Закінчила факультет журналістики Київського Національного Університету. Працювала у Донецькому відділку ТАРС-РАТАУ телеграфісткою, у багатотиражці Донецького металургійного заводу, журналістом та диктором радіогазети. З 1988 року живе в Києві, де працювала в газеті «Родослав», коректором журналу «Сучасність», оглядачем на першому й третьому каналах Національної радіокомпанії, оглядачем у газеті «Всеукраїнські відомості», заступником головного редактора в журналі «Наталі», головним редактором у журналі «Караван історій Україна» та журналістом у журналі «Академія». Працювала також офіціанткою в ресторані, шпрехшталмейстером в цирку, Снігуронькою в фірмі «Свято», завідувачем відеосалону у кінотеатрі. Автор ілюстрацій до книг Лариси Масенко, Елеонори Соловей, Леся Танюка. Авторка двох збірок поезій. Вишиває бісером, грає на гітарі. Має доньку Яну.

Ресурси бібліотеки:

Фонд бібліотеки – 28 500пр.

Періодичні видання

 • Волинь
 • Волинська газета
 • Луцький замок
 • Експрес
 • Завуч
 • English
 • Освіта України
 • Урядовий кур’єр
 • Бурда
 • Вища освіта. Нормативні документи
 • Вища освіта України
 • Головбух-бюджет
 • Економіст
 • Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах
 • Класному керівнику
 • Компьютер
 • Компьютеры, сети, программирование
 • Консультант приватного підприємця
 • Легка промисловість
 • Міжнародний туризм
 • Рестораторь
 • Пожежна та техногенна безпека
 • Професійно-технічна освіта. Нормативні документи
 • Професійно-технічна освіта
 • Ресторатор
 • Туризм сільський зелений
 • Українська вишивка
 • Фінансовий контроль
 • Казна України

Каталоги і картотеки

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Абетковий каталог

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

Систематичний каталог

Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст.

Бібліотека також має картотеки

 • Систематична картотека статей (СКС) містить інформацію про зміст періодичних видань, випущених за останні п’ять-років. Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. “Ключем” до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.
 • Картотека підручників, навчальних посібників та методичної літератури.
 • Краєзнавча картотека.
 • Календар знаменних дат.

Обслуговування користувачів бібліотеки літературою відповідно до їх інформаційних запитів;

 • Добір джерел за конкретними темами;
 • Безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
 • Доступ до ресурсу Інтернет ви можете отримати у читальній залі бібліотеки за такими умовами;
 • Обов’язкова наявність студентського квитка.

Використання мережі Інтернет тільки для пошуку інформації, потрібної для навчання.

Електронні ресурси

Spoiler title
Service title

VKolNUFTЕлектронний репозитарій містить наукові та навчально-методичні матеріали для студентів та викладачів. Доступний тільки через внутрішню мережу коледжу за адресою http://10.10.100.100:8080.

При виникненні помилки з’єднання відключіть проксі-сервер та спробуйте ще раз.

Система електронного навчання ВоК НУХТ
Електронна науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій

Доступ до НТБ НУХТ надається тільки викладачам коледжу.

Для отримання параметрів доступу звертайтесь в каб. 39.

Перейти на сайт
Електронний репозитарій НУХТ

Відкритий для загального доступу.

Перейти на сайт
Бази даних та пошукові системи
Онлайн-курси із різних галузей знань

Інформаційний список книг, що надійшли до бібліотеки

 1. Авраменко О. Українська література. Підручник 11 клас. – Київ: Грамота, 2019.-256с.2.
 2. Авраменко О. Українська мова. Підручник 11 клас .- Київ: Грамота, 2019.-208с.
 3. Басай Н. Німецька мова. Підручник.11 клас .- Київ: Методика Паблішинг, 2019.- 216с.
 4. Бевз Г. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Підручник 11 клас.- Київ: Видавничий дім Освіта, 2019.- 272с.
 5. Власов В. Історія України. Підручник 11 клас. – Київ: Літера ЛТД, 2019.- 256с.
 6. Гудима А. Захист Вітчизни. Підручник 11 клас. – Тернопіль: Астон, 2019.-256с.
 7. Гудима А. Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Підручник 11 клас. – Тернопіль: Астон, 2019.-240с.
 8. Григорович О. Хімія. Підручник 11 клас. – Харків: Ранок,2019.-224с.
 9. Задорожний К. Біологія і екологія. Підручник 11 клас. – Харків: Ранок,2019.-208с.
 10. Кобернік С. Географія. Підручник 11 клас. – Камінець-Подільський : Абетка, 2019.-176с.
 11. Ковбасенко Ю. Зарубіжна література. . Підручник 11 клас. – Київ: Літера ЛТД, 2019.- 256с.
 12. Міляновська Н. . Зарубіжна література. . Підручник 11 клас. Київ: Ґенеза, 2019.- 160с
 13. Морзе Н. Інформатика. Підручник10(11) клас. Київ: Оріон, 2019.- 240с.
 14. Нерсисян М. Англійська мова. Підручник 11 клас. Київ: Ірпінь, ТОВ Перун, 2019.- 192с.
 15. Остапенко Л. Біологія і екологія. Підручник 11 клас. Київ: Ґенеза, 2019.- 208с.
 16. Охорона праці та цивільний захист. Підручник. / За ред.. О. Шевченка.- Київ: КПІ Ігоря Сік орського, 2019 – 472с.
 17. Пестушко В. Географія. Підручник 11 клас. Київ: Ґенеза, 2019.- 160с.
 18. Полянський П. Всесвітня історія. Підручник 11 клас .- Київ: Грамота, 2019.-208с.
 19. Ривкінд Й. Інформатика. Інформатика. Підручник10(11) клас. Київ: Ґенеза, 2019.- 142с.
 20. Сиротюк В. Фізика і астрономія. Підручник 11 клас. Київ: Ґенеза, 2019.- 368с.
 21. Фізика. Підручник 11 клас. Авторський колектив під керівництвом В.М. Локтєва.-
 22. Харків : Ранок, 2019.- 272 с., іл.., фот.
 23. Хлібовська Г. Історія України. Підручник 11 клас. Тернопіль: Генеза, 2019.- 256с.
 24. Ярошенко О. Хімія. Підручник 11 клас. Київ: УОВЦ Оріон, 2019.-208с.,іл..
 25. Батраченко Н. Кравець. Технологія виготовлення одягу. Підручник для професійно-технічної освіти . Київ: Літера ЛТД, 2019.- 288с.
 26. 25 Бурбан О. Комп’ютерна електроніка. Навчальний посібник. – Луцьк: Вежа,2019.- 200с.
 27. Власенко А. Матеріалознавство та технологія металів. Підручник для професійно-технічної освіти . Київ: Літера ЛТД, 2019.- 224с.
 28. Набров В. Допуски, посадки та технічні вимірювання. Підручник Підручник для професійно-технічної освіти . Київ: Літера ЛТД, 2019.- 224с.
 29. Ройко О. Розробка додатків з використанням платформи .NET. Об’єктивно-орієнтовний підхід та робота з базами даних. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2019.- 216с.
 30. Царьова Є.С. Технологія виготовлення столової, постільної білизни, штор, ламбрекенів та аксесуарів. Навчальний посібник. Підручник для професійно-технічної освіти . Київ.: Літера ЛТД, 2019.- 160с.

Літературна премія Книга року ВВС оголосила цьогорічних претендентів у трьох категоріях. Переліки опубліковані на сайті BBC News Україна.

 • Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020 (читайте рецензію)
 • Максим Беспалов. Східний Вал. – Київ: Темпора, 2020
 • Дмитро Вербич. Точка неповернення. – Київ: Наш формат, 2020
 • Наталка Доляк. На сьомому небі. – Київ: Темпора, 2020
 • Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. – Київ: Темпора, 2020
 • Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
 • Андрій Курков, Юрій Винничук. Ключі Марії. – Харків: Фоліо, 2020
 • Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019
 • Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
 • Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020 
 • Олег Сенцов. Другу також варто придбати. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
 • Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
 • Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. – Чернівці: Книги – XXI, 2020
 • Петро Яценко. Магнетизм. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Дитяча Книга року ВВС

35 видань відібрали із загального списку – понад 80 поданих на конкурс. Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

Цього року до складу журі премії увійшли:

 • Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
 • Вадим Карп’як, телеведучий
 • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
 • Віталій Чепинога, блогер
 • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.

Волинський фаховий коледж НУХТ