Бібліотека


Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу
Лейбніц

Історична довідка

400 років веде свій літопис навчальний заклад, який нині іменується Відокремлений структурний підрозділ “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”.

Луцький колегіум (1608) був вищим навчальним закладом середньовічного Луцька. При ньому ще існувала нижча школа і філософський факультет. При школі була велика і багата бібліотека, де окрім книг, зберігалися мистецькі твори, діяв учнівський театр і хорова капела.

Про бібліотеку рукописів і стародруків, наукових книг зі всієї Європи ще до сьогодні існують перекази й легенди. Колегія відома була й своїм студентським театром в якому не один вечір провів королевич Владислав. Особливим талантом славилися і костельні органісти. В останні роки існування колегії в ній викладали понад півсотні викладачів і навчалися біля трьохсот студентів. Тут вчилися діти знатних і заможних людей.

У Луцькому колегіумі працювали відомі діячі: Бартоломій Навроцький – письменник, теоретик мови, Андреас Гашель – видатний проповідник, вчитель Богдана Хмельницького, Адам Станіслав Нарушевич- польський поет та історик.

У 1965 році в приміщенні колишнього Луцького колегіуму, пізніше – російської гімназії, на виробничій базі Луцького приладобудівного заводу відкрито професійно-технічне училище №59 з контингентом 450 учнів, яке готувало фахівців з металообробки із дворічним терміном навчання.

Перший запис в інвентарній книзі №1 бібліотеки професійно-технічного училища №59 був зроблений 23 лютого 1966 року. Це були довідники з фрезерної, токарної, слюсарної справи та підручники з загальноосвітніх предметів. Розташована бібліотека була в маленькому пристосованому приміщенні. Протягом 1966 року бібліотечний фонд поповнився 2025 примірниками літератури, серед яких були твори класиків української літератури Т. Шевченка, І.Франка, О. Гончара, В. Сосюри та інші.

Започатковували роботу бібліотеки працівники з вищою педагогічною освітою Л.Чередниченко, Т.Баран. В 1974 році бібліотека була перенесена у нове добудоване приміщення з читальною залою загальною площею 90м.кв. Книжковий фонд бібліотеки становив понад 31 тисячу примірників технічної, природничої, художньої літератури. До штату бібліотеки ввели посаду завідувач бібліотекою. В бібліотеці працювала Є. Гелета . В 1974 році після закінчення училища культури була направлена на роботу Л.Медведєва, яка на даний час продовжує роботу

Бібліотека – навчальний, інформаційний, та культурно-просвітницький підрозділ, що забезпечує навчально-виховний процес. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Книжковий фонд бібліотеки багатогалузевий і нараховує 29 тис. примірників. Комплектування фонду бібліотеки здійснюється за рахунок власних коштів навчального закладу, подарунки, спонсорська допомога.

В читальній залі бібліотеки встановлено 6 комп’ютерів, які об’єднані в локальну мережу з доступом до Інтернету.

План проведення місячника шкільних бібліотек «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи»