Установчі та нормативні документи

Нормативні документи

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про педагогічну раду

Положення про особливості користування гуртожитком ВоФК НУХТ

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Правила призначення стипендій у Відокремленому структурному підрозділі “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”

Положення про академічну доброчесність

Положення про порядок підготовки та надання рекомендацій до друку навчальних і навчально-методичних видань

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про навчальну лабораторію “Навчальна туристична агенція “Біля Вежі” ВоФК НУХТ”

Положення про атестацію педагогічних працівників ВоФК НУХТ

Порядок підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВоФК НУХТ

Положення про навчально-методичний комплекс освітнього компонента (навчальної дисципліни)

Положення про запобігання та реагування на випадки булінгу (цькування)

Експертний висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Положення про порядок заміщення вакантних посад педагогічних працівників